Wie zijn wij ?


JDC Management Consulting werd opgericht in 2001 door Joris De Coen. Hij is erkend boekhouder-fiscalist en bekleedde directie- en kaderfuncties bij Rh˘ne-Poulenc, Manpower en Moorkens. Verder was hij actief als zelfstandig consultant bij o.a. Ernst & Young, Citigroup, Fortis en RR Donnelley.

JDCMC is ontstaan als gevolg van de stijgende vraag naar goede financiŰle deskundigen zoals boekhouders en controllers. Vaak is de tijdspanne tussen het aanwerven van een vast personeelslid en het uiteindelijke beoogde resultaat zo immens groot dat kostbare tijd verloren gaat.

In andere gevallen worden ondernemingen extra belast vanuit de moederonderneming en is er zeer dringend nood aan een expert terzake die deze last op zich neemt waardoor de continu´teit van de onderneming niet in gevaar wordt gebracht.

JDC management Consulting biedt een oplossing voor deze problemen.